OSU-profilointi

ja

Varhennetun kielen opettaminen

Osu3.jpg
 
 

OSU-profilointi

Omat ja työkavereiden kyvyt piilosta päivänvaloon pelikorttien avulla

Mitä minä osaan? Mitkä taidot ovat piilossa kollegoilta, mitkä jopa itseltäni? Osu-profilointi antaa sanoja sille, mistä kaikesta opettajan ja koko työporukan osaaminen koostuu.

Osu-profiloinnissa käytetään menetelmänä Joharin ikkunaa. Ikkunan avulla tutkitaan sitä, missä määrin opettaja tuntee omaa osaamistaan ja jakaa sitä muille.

Ko pelin kehittämisen lähtökohdiksi ovat muodostuneet paitsi oikeiden ja ajankohtaisten, tämän päivän opettajuutta, opettajan toimintaa ja koulujen ja oppilaitosten keskeistä toimintaa määrittelevien käsitteiden löytäminen ja niiden kielellistäminen ajankohtaisen teoreettisen viitekehyksen kautta, myös sellaisen työkalun ja työskentelyn löytäminen ja kehittäminen, joka tekee sekä näkyvän että piilossa olevan osaamisen näkyväksi voimauttavalla tavalla samalla kun omat kehittymiskohteet jäävät kunkin henkilökohtaisen tietämyksen varaan.

Mitä sitten merkitsee vaikkapa se, että joku on hyvä strukturoimaan tehtävät selkeästi?

Se tarkoittaa sitä, että jokainen oppilas tietää mitä, missä ja milloin tehdään, kuinka kauan tekeminen kestää, mitä tehdään seuraavaksi ja kenen kanssa.

Lue lisää ja innostu:

https://www.opettaja.fi/tyossa/omat-ja-tyokavereiden-kyvyt-piilosta-paivanvaloon-pelikorttien-avulla/

Toimin OSU-profiloinnin aluevastaavana Etelä-ja Itä-Suomessa. Tulen enemmän kuin mielelläni kertomaan teille lisää OSU-profilointi pelistä. Ota yhteyttä ja järjestetään tapaaminen ja toteutetaan koulutus Teidän koulullanne! -Maitta- maitta@mailux.fi +358405106073

Varhennetun kielen opettaminen

Iloa ja innostusta varhennetun kielen opiskeluun

Varhennetun A1 –kielen opetussuunnitelmaperusteet valmistuvat Opetushallituksen mukaan toukokuuhun 2019 mennessä ja sen jälkeen kunnissa alkaa kuntakohtainen opetussuunnitelmatyö sekä myös varhennetun A1 –kielen opettajien kouluttaminen opetussuunnitelma-asiantuntijoiksi.

Me olemme olleet mukana Hallituksen kärkihankkeessa varhennetun kielen oppimisympäristöjen ja pedagogiikan kehittämisessä vuodesta 2017 alkaen ja olemme mallintaneet osana kärkihanketta varhennetun kielen oppimisprosessin mallin, jonka avulla varhennetun kielen opetus mahdollistaa kielitaidon kasvun ja kehittymisen kohti kielitaidolle asetettuja tavoitteita esi- ja alkuopetusikäiselle lapselle luontaisissa oppimisen ympäristöissä.

Tilaa koulullesi varhennetun kielen opetukseen oppimaan ja opettamaan innostavat, täydelliset oppimismateriaalit koko lukukaudeksi!

Kuusi innostavaa, oppilaita aktivoivaa, toiminnallista oppimiskokonaisuutta, joiden avulla toteutat yhden lukukauden kaikki varhennetun kielen oppitunnit. Motivoivat ja kiinnostavat aihepiirit ja toimintatavat, jotka houkuttavat puhumaan ensimmäisestä tunnista alkaen.

LUOVUUS - kommunikointi - OPPIMISEN ILO - lapsen maailma - AUTENTTISUUS - kontekstit - PEDAGOGIIKKA - tavoitteellisuus - INNOSTUS -