OSU-profilointi

Osu3.jpg
 
 

Omat ja työkavereiden kyvyt piilosta päivänvaloon pelikorttien avulla

Mitä minä osaan? Mitkä taidot ovat piilossa kollegoilta, mitkä jopa itseltäni? Osu-profilointi antaa sanoja sille, mistä kaikesta opettajan ja koko työporukan osaaminen koostuu.

Osu-profiloinnissa käytetään menetelmänä Joharin ikkunaa. Ikkunan avulla tutkitaan sitä, missä määrin opettaja tuntee omaa osaamistaan ja jakaa sitä muille.

Ko pelin kehittämisen lähtökohdiksi ovat muodostuneet paitsi oikeiden ja ajankohtaisten, tämän päivän opettajuutta, opettajan toimintaa ja koulujen ja oppilaitosten keskeistä toimintaa määrittelevien käsitteiden löytäminen ja niiden kielellistäminen ajankohtaisen teoreettisen viitekehyksen kautta, myös sellaisen työkalun ja työskentelyn löytäminen ja kehittäminen, joka tekee sekä näkyvän että piilossa olevan osaamisen näkyväksi voimauttavalla tavalla samalla kun omat kehittymiskohteet jäävät kunkin henkilökohtaisen tietämyksen varaan.

Mitä sitten merkitsee vaikkapa se, että joku on hyvä strukturoimaan tehtävät selkeästi?

Se tarkoittaa sitä, että jokainen oppilas tietää mitä, missä ja milloin tehdään, kuinka kauan tekeminen kestää, mitä tehdään seuraavaksi ja kenen kanssa.

Lue lisää ja innostu:

https://www.opettaja.fi/tyossa/omat-ja-tyokavereiden-kyvyt-piilosta-paivanvaloon-pelikorttien-avulla/

Toimin OSU-profiloinnin aluevastaavana Etelä-ja Itä-Suomessa. Tulen enemmän kuin mielelläni kertomaan teille lisää OSU-profilointi pelistä. Ota yhteyttä ja järjestetään tapaaminen ja toteutetaan koulutus Teidän koulullanne! -Maitta- maitta@mailux.fi +358405106073