Voisinko olla avuksesi?

Minä olen Maitta Kotaniemi-Rauramo. Neljän aikuisen lapsen äiti. Viiden lapsenlapsen isovanhempi. Puoliso. Yrittäjä. Monen eri alan opettaja.

Olen lastentarhanopettaja. Kasvatustieteilijä. Olen kiinnostunut lapsen eri kehitysvaiheista. Mitä siihen kuuluu? Mikä niihin vaikuttaa? Ja siitä mikä edesauttaa lapsen hyvinvointia ja mahdollistaa optimaalisen hyvät eväät kohti aikuisuutta ja omaa vanhemmuutta.

Lastentarhanopettajuuden jälkeen valmistuin opettajaksi. Kehitystyö jatkui edelleen. Mitä lasten tulisi oppia koulussa pitkien koulupäivien aikana? Mitä heille jäisi muistiin kouluajoista? Mitä he oppisivat elämää varten? Miten säilyttäisi heidän oppimisilonsa ja elinikäisen oppimisen halun? Kuinka tämä pieni oppilas voisi hyvin? Kun näihin löytyi vastauksia, kouluttauduin opettajakouluttajaksi. Näin pääsin vaikuttamaan tulevien opettajien opettajan kuvan näkemyksiin. Millainen on tämän päivän opettaja? Millaisia metodeja tämän päivän lapsi tarvitsee? Millaisessa oppimisympäristössä hän parhaiten oppii? Mitä hänen pitää oppia?

Opettajakouluttajasta opiskelin vielä rehtoriksi. Jospa pääsisin vaikuttamaan vielä koko koulun opettajayhteisöön ja näin kehittämään edelleen muuttuvaa koulukultturia! Tätä kautta osaamiseen tuli vahva johtajuus ja oman itsensä tunteminen.

Tässä sivussa löysin lukuisien liikkumisien lajien rinnalle golfin. Sen seurauksena innostuin yrittäjyyteen ja suoritin Yrittäjän ammattitutkinnon. Perustin oman matkatoimiston v 2002 ja järjestin golfmatkoja 26 eri maahan. Vuonna 2005 kävin Golfliiton järjestämän golf-opettajakoulutuksen, jotta minulla olisi pätevyys opettaa matkoilla pelaavia asiakkaitani. Koulutus oli 3-osainen, kokonaisuudessaan viisivuotinen. Sinä aikana kehityin myös golffarina. Minusta tuli vahva pedagoginen golfopettaja.  Golfin ammattilainen-titteli tuntuu vieraalta, sillä en ole koskaan pelannut ammattilaisena. Sen sijaan olen pitkän linjan pedagogi, ja kaikki tämä kokemus on antanut ja antaa minulle suuren määrän huikeaa osaamista:

1. Laaja verkosto
Jonka kanssa osaan toimia (mm luonteenpiirteni sosiaalisuus )
2. Pedagogisuus
Pitkän linjan koulutus on luonut minulle taidon puhua  asioita selkokielellä niin, että ne ovat yksinkertaisia ja ymmärrettäviä
3. Analyyttisyys
Taito nähdä asiat kokonaisina ja sellaisina, mikä on juuri tähän päivään, tähän hetkeen ja tähän tilanteeseen sopiva tapa toimia        

Koin myös riittämättömyyden ja jaksamattomuuden tunteen. Loppuun palamisen. Selviytyäkseni kaikesta kiireestä ja lapsiperheen arjesta kiinnostuin elämän hallinnasta. Kuinka ihminen selviää arjesta? Onko se suorittamista? Kuinka löytää tiiviillekin päivälle tunteen, että kaikki asiat mahtuvat tähän päivään, levollisesti. Piti löytää itsensä, kuka minä olen, mitkä ovat tavoitteeni ja pystynkö kontrolloimaan elämääni. Tämä prosessi herätti minut tutkimaan mieltä rauhoittavia menetelmiä: mindfulness, EFT, NLP, meditaatiot, jooga, hypnoosit. Mielen lisäksi kiinnostuin myös fyysisestä jaksavuudesta.  Kun ihmisellä on parempi kunto, hänen kehonsa on työpäivän aikana vähemmän stressaantuneessa tilassa ja palautuu nukkuessaan päivän rasituksista paremmin.

Tämän kiinnostuksen kautta löysin optimaalisen hyvän olon; oikea ruoka riittävän usein, lihaskuntoilu sekä muu liikkuminen. Ja tämä kaikki oman valinnan mukaisesti. Koska minä haluan. Mahdollisimman optimaalisen hyvän voinnin ja jaksavuuden. Tämä on mahdollista, kun tekee arjessa oikeita valintoja.

Näin minusta, alun perin pienten lasten opettajasta, tuli matkailualan ammattilainen ja ihmisten auttaja.

Olen saanut oppia ja kokea elämäni aikana huikean määrän erilaisia asioita. Oppia. Kasvattaa. Matkata maailmaa. Olen löytänyt itseni ja optimaalisen tason hvyää oloa. Jo pienenä tyttönä koin, että kun opin jotain, se ei tuonut minulle vielä onnea. Sen saavutin sitten, kun sain jakaa asian jonkun toisen kanssa.

Tästä kaikesta syntyi MaiLux.

Name *
Name